Over Project SoylentBlue

Project SoylentBlue is een kennis- en bewustwordingsinitiatief dat de inzet van insecten en andere organismen in een circulaire economie onderzoekt en thematiseert. Op het moment ligt de focus daarbij op meelwormen en morio-wormen.

Worms@Work in Arboretum Pendrecht
Met het deelproject Worms@Work in Arboretum Pendrecht, Rotterdam Zuid, wil Project SoylentBlue het idee van een circulaire meelwormkwekerij laten zien. Die gekke courgette, de uitgehaalde worteltjes, of gewoon het onkruid worden aan de wormen gegeven. Die zetten het om in frass, meelwormmest — buitengewoon voedzaam voor alles dat groeit en bloeit! De meelwormen zelf worden gebruikt voor kooklessen, die worden georganiseerd op het terrein.

Onderzoek in BlueCity Lab
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft de veelzijdige eetgewoontes van deze beetjes in kaart gebracht en geconstateerd dat deze diertjes zelfs voor sommige kunststoffen hun neus niet ophalen. Project SoylentBlue wil onerzoeken hoe we de afval-etende eigenschap van meelwormen (& co.) kunnen gebruiken om positieve impact te genereren. Daarvoor werkt Project SoylentBlue op het moment aan een onderzoekscoalitie en worden in het lab van BlueCity experimenten uitgevoerd met verschillende complexe reststromen.

Workshops op locatie
We organiseren ook workshops waar je meer kunt leren over het nut van insecten en over wat je zelf kunt doen om minder afval te produceren. Met de workshops kunnen we het project financieren maar we hopen ook awareness te generen. Onder het kopje ‘Worms@Work' kan je zien welke workshops er zijn en kan je je inschrijven. Je kunt ook altijd een mailtje sturen als meer informatie wilt.

Doelstelling en organisatie.
Het project is een initiatief van zelfstandig onderzoeker en ondernemer Willem Flinterman. De activiteiten van Project SoylentBlue maken onderdeel uit van Willems ZZP-praktijk maar staat er ook los van. Het gaat bij SoylentBlue om experiment en awareness. Tegelijkertijd is het pionierende werk van Project SoylentBlue ook gericht op mogelijke toepassing binnen circulair bedrijfsmodellen. Want het beter maken van de wereld begint eerst bij jezelf, maar daarna bij de economie. Lees voor meer informatie het stukje onder ‘Visie en Ambitie'.

Meer over de meelworm

De meelworm is de larve van een klein zwart torretje. De Latijnse naam, Tenebrio molitor, betekent iets als “lichtschuwe molenaar”. Oorspronkelijk kwam de meelworm alleen voor in de natuur, waar hij zich voedde met boomschors en houtachtige planten. Maar de meelworm is met de mens mee-geëvolueerd. Toen graan het hoofdbestanddeel werd van het menselijk dieet, ontdekte de meelworm een ideale voedselbron: graankorrels, meel, zemelen… brood! Zo werd de meelworm tot een pest voor molenaars, bakkers en huishoudens.

Nu staat het beestje opeens in een heel ander daglicht. De EU heeft de meelworm onlangs toegestaan als diervoer en als voedsel voor mensen. De hoop is dat hij onze groeiende proteïnebehoefte gaat bevredigen — op een manier die radicaal beter is voor de planeet. Per gram biomassa, is de ecologische voetafdruk van een meelworm namelijk 80 procent kleiner dan die van bijvoorbeeld een koe. Maar dit kan zelfs nog kleiner: Als we meelwormen kweken op onze consumptierestanten, kan de voetafdruk zelfs geheel verdwijnen. En bij deze resten gaat het dan niet alleen om bakkersafval.

Het was al eerder opgevallen dat meelwormen zich een weg kunnen knagen door verpakkingsmateriaal; zelfs plastic tasjes. Onderzoek aan de universiteit van Stanford heeft onlangs aangetoond dat de beestjes niet alleen een gaatje maken, maar het materiaal ook echt kunnen verteren — gedeeltelijk tenminste. Misschien is de soort met onze consumptiestijl mee-ontwikkeld?

In elk geval: SoylentBlue wil de afval-etende eigenschap van de meelwormen en verwante soorten — op den duur ook andere organismen —  kunnen inzetten en gebruiken om een circulair proces te ontwikkelen. Consumptie-overschotten vormen de input van dit proces; de output is alternatieve proteïne die beter is voor mens en milieu.

We hopen dat de uitkomst van dit project ons kan leren hoe we met meelwormen kunnen samenwerken bij het herstel van de biosfeer, het huis dat we met elkaar delen.

Geïnteresseerd in een workshop of een lezing?
Neem dan direct contact op: info@soylentblue.eu.

Een initiatief van Willem Flinterman / Flinterman Biocircular Solutions
KVK: 77632842
BTW-id: NL003218531B16

Adres Kantoor:
Van Lennepweg 1 / 2597 LG Den Haag

Adres WORMS@WORK:
Arboretum Pendrecht
Middelharnisstraat 275
3086 GK Rotterdam

Contact:
info@soylentblue.eu
Nieuwsbrief
Instagram

Bij het verwerken en het beheren van uw persoonlijke gegevens nemen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht: wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en zullen deze alleen gebruiken voor het verstrekken van informatie met betrekking tot workshops en/of de levering van goederen. Wij verstrekken deze nooit aan derden, tenzij ons hiertoe nadrukkelijk goedkeuring is verleend. U kunt ons ten allen tijde benaderen met het verzoek uw gegevens te verwijderen.